τηλ: 23810 21483

Κάθε πότε

   Η πρώτη επίσκεψη γίνεται συνήθως στις 5-7 εβδομάδες, οπότε και γίνεται έλεγχος του ιστορικού, το πρώτο υπερηχογράφημα (υπερηχογράφημα βιωσιμότητας), ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος και κλινική εξέταση της εγκύου.

   Η επόμενη εξέταση γίνεται στις 11-13 εβδομάδες, οπότε και γίνεται το υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας, καθώς και η ανίχνευση  συνδρόμου Down με βιοχημικούς δείκτες 1ου τριμήνου και συγχρόνως αν το ζευγάρι επιθυμεί η ανίχνευση της μετάλλαξης F508del της ινοκυστικής νόσου και η ανίχνευση της μετάλλαξης 35delg της βαρηκοΐας.

 

   Στις 17-18 εβδομάδες γίνεται το επόμενο υπερηχογράφημα και συγχρόνως ανίχνευση συνδρόμου Down με βιοχημικούς δείκτες 2ου τριμήνου. Τα αποτελέσματα αυτά με τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου θα καταλήξουν σε ένα κοινό στατιστικό αποτέλεσμα για τον έλεγχο των χρωμοσωματικών ανωμαλιών. Θα αναλυθούν τα αποτελέσματα, θα γίνει γενετική καθοδήγηση και θα καθοριστεί η περαιτέρω πορεία της παρακολούθησης. Αν όλα είναι φυσιολογικά τότε η παρακολούθηση γίνεται κάθε 4 εβδομάδες.

   Το επόμενο υπερηχογράφημα θα γίνει στις 20-22 εβδομάδες (υπερηχογράφημα β΄ επιπέδου). Από τον μήνα αυτό και εκτός από τον υπόλοιπο εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται κάθε μήνα, έχουμε υιοθετήσει το μηνιαίο έλεγχο δοκιμασίας γλυκόζης 50gr που γίνεται με ειδική λήψη τροφής που είναι ευκολότερη για την έγκυο και προλαβαίνει προβλήματα τα οποία μπορούν να εμφανιστούν αργότερα στην εγκυμοσύνη, μετά την δοκιμασία ανοχής γλυκόζης των 28 εβδομάδων.

   Στους επόμενους μήνες γίνεται έλεγχος της ανάπτυξης του εμβρύου καθώς και Doppler των αρτηριών, όπου αυτό χρειάζεται ( υπερηχογράφημα ανάπτυξης Doppler).

   Τον τελευταίο μήνα γίνεται καρδιογραφικός έλεγχος κάθε εβδομάδα, έλεγχος του βιοφυσικού προφίλ του εμβρύου και έλεγχος της καθημερινής κινητικότητας του εμβρύου με ειδικό διάγραμμα κινήσεων.

Διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές ανάγκες

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο του site ανάλογα με τις ηλικιακές σας ανάγκες
Ηλικία  
Αποτρίχωση με επιστημονική γνώση και με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και τεχνικές laser
κλείστε ραντεβού στο τηλ 23810 21483 περισσότερα

Επισκεφθείτε μας. Καλέστε στο 23810 21483